De Grafplank als biologisch afbreekbaar grafmonument op een natuurbegraafplaats

Steeds meer mensen kiezen voor een begrafenis of urnbijzetting op een natuurbegraafplaats of bosbegraafplaats. Op veel van die begraafplaatsen gelden strenge regels omtrent het plaatsen van grafmonumenten. Zo worden zwerfkeiën steeds vaker geweigerd, maar worden grafmonumenten van natuurlijke materialen zoals hout wel toegestaan. De Grafplank past mooi in de gedachte van de natuurbegraafplaats. Zo zijn Grafplanken kleiner dan reguliere grafstenen, passen ze beter in het landschap en worden ze dusdanig bewerkt dat ze op termijn volledig zullen composteren, zonder schadelijke stoffen achter te laten in de natuur. U kunt er zelf voor kiezen de Grafplank op het graf te leggen of, met de bijgeleverde houten steun, rechtop te zetten. Kijkt u, vóór u een Grafplank bestelt, wel eerst zorgvuldig na wat de regelgeving rond grafmonumenten is op de beoogde begraafplaats.